Lean Manufacturing

Metodologia zarządzania procesami produkcji

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki Lean manufacturing

Czym właściwie jest termin "lean manufacturing"? Nie jest to żadne oprogramowanie, czy system informatyczny, który nadzoruje przebieg procesów. Nie ma nic wspólnego z bazami danymi czy metodą projektowania systemów informatycznych. Natomiast termin ten jest bardzo ważny w fabrykach, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Optymalizacja pracy

Lean maufacturing to metoda prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest to niepisany zbiór metod, zaleceń, którymi winno się kierować w przedsiębiorstwie. Metoda ta ogranicza marnowanie surowców, potrzebnych do wytworzenia produktu, ograniczenie niepotrzebnych operacji, które wykonuje się w całym procesie produkcyjnym.

W filozofii Lean manufacturing firma musi nieustannie dążyć do polepszenia procesów produkcyjnych, ciągłe udoskonalanie poprzez szkolenia dla pracowników, rozwój oprogramowania, automatyzację procesów z uwzględnieniem najszybszej możliwej drogi do osiągnięcia celu.

Cyfrowa fabryka

Koncepcja ta idealnie wpisuje się w myśl cyfrowej fabryki (Digital Factory), która to korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, mających na celu optymalne prowadzenie przedsiębiorstwa. Cyfrowa fabryka korzysta z wielu rozwiązań informatycznych mających na celu zwiększenie wydajności pracy, ograniczenie odpadów, planowanie produkcji oraz polepszenie kwalifikacji pracowników.

W myśl tej zasady systemy takie jak ERP nie walczą z innym rozwiązaniem informatycznym w przedsiębiorstwie, ale współgrają. Taką współpracą może bez wątpienia być narzędzia modelowania i symulacji 3D. Funkcjonalności takiego rozwiązania tworzą interaktywne modele przestrzenne. Ciężko byłoby systemowi ERP posiadać taką funkcjonalność, a poza tym jest to zbędne, ponieważ takie narzędzia są dostępne i w żadnym przypadku nie zakłócaj pracy programom zarządzania produkcją.

Modelowanie procesów

Używanie systemu ERP z czasem może okazać się bardzo problematyczne. Dosyć często zauważa się zbyt czasochłonne pozyskiwanie danych do procesów, którego rezultaty i tak nie do końca spełniają oczekiwania administratorów. Dlatego warto dokonać symulacji przebiegu procesu wytwarzania, ustalić wpierw słabe punkty na mapie fabryki, zidentyfikować wąskie gardła i na tej podstawie starać się rozwiązywać problemy, ale już w systemie ERP.

założenia lean manufacturing