Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Przedsiębiorstwo 4.0

Inteligentna fabryka z idealistycznej wizji staje się realną rzeczywistością. Nowatorskie podejście do zarządzania procesami przedsiębiorstwa opiera się na kompleksowych rozwiązaniach informatycznych, które wspomagają każdy etap funkcjonowania firmy. Kluczowym podejściem w nowoczesnej fabryce jest stała wymiana informacji i analiza pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Dodatkowo komunikacja ma miejsce również na poziomie maszyna-system.

Digitalna fabryka w zamyśle posiada odpowiedni system informatyczny, który analizuje, koordynuje wszystkie zachodzące w fabryce procesy, przetwarza informacje. Odpowiedni system informatyczny taki jak ERP jest potrafi wszystkie te akcje odpowiednio procedować i w całości jest odpowiedzialny za funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Informacje otrzymane od wpływów zamówień, kolejno wędrują poprzez dział produkcji, który również otrzymuje informacje o stanach magazynowych (zarządzanie zasobami), by móc sporządzić harmonogram prac dla każdego pracownika oraz każdej maszyny. Optymalizowanie procesów pod kątem każdego zamówienia oraz bilansowanie zasobów to fundamentalne założenia nowoczesnej fabryki. Wszystko to sprowadza się do gotowego produktu, które w dziale księgowości jest rozliczany.

Nowoczesne przedsiębiorstwo, które usprawnia wszystkie procesy każdej firmy w całym łańcuchu produkcji jest modelem nowoczesnym, który zmienia całkowicie podejście to zarządzania przedsiębiorstwem.

Firmy coraz częściej inwestują w nowe oprogramowanie, które pomoże im stać się konkurencyjnym na bardzo wymagającym rynku. Czas realizacji oraz wiedza na temat tego co dzieje się na każdym etapie procesów wytwarzania jest kluczowa w podejmowaniu świadomych decyzji. Dlatego tak ważne jest, aby firmy wdrażając system informatyczny jego zasięgiem objęły wszystkie elementy przedsiębiorstwa, a jeśli to już niemożliwe to przynajmniej kluczowe moduły.

System ERP

Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o zintegrowany system

Lean manufacturing

Metodologia zarządzania przedsiębiorstwem

Łańcuch dostaw

Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa w procesie produkcji